Informācija par atteikuma tiesībām Kas ir atteikuma tiesības? Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot pamatojumu, atteikties no pirkuma. Atteikuma tiesību izmantošana izbeidz līgumu un atbrīvo tevi no jebkurām saistībām ar uzņēmumu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš:
 • Tev ir tiesības atteikties no pasūtījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
 • Atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā, ja tirgotājs nav informējis par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis “atteikuma veidlapu”.
Atteikuma tiesību izmantošanas process:
 1. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Tev nepārprotami mūs jāinformē par atteikuma tiesību izmantošanu – pa pastu vai e-pastā nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapas paraugu, kuru atradīsi nedaudz zemāk. SIA “KNG” adrese: Jēkabpils iela 12, Rīga, LV-1003, e-pasts:info@virulietas.lv, tālrunis: +371 28712336. Termiņš ir ievērots, ja atteikuma veidlapu nosūtīsi mums pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 2. Atteikuma tiesību termiņš (14 kalendāra dienas) stājas spēkā dienā, kad Tu vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Tu esi norādījis, kā saņēmēju, ir ieguvusi preci lietošanā. Preces saņemšanas brīdī pārliecinies, vai prece pilnībā atbilst pasūtītajai.
 3. Pamatojoties uz Tavām atteikuma tiesībām, atmaksāsim visus konkrētā pirkuma ietvaros saņemtos maksājumus, tajā skaitā arī piegādes izmaksas (neapmaksājam izdevumus, kuri radušies izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA “KNG” tika informēts par atteikuma tiesību izmantošanu. SIA “KNG” var aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši nosūtīto, atgriezto preci vai saņemot dokumentu par preces izsūtīšanu.
 4. Tev būs jāsedz preces atpakaļsūtīšanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA “KNG” ir piekritis šīs izmaksas segt. Maksimālās preces atgriešanas izmaksas varētu būt saskaņā ar Latvijas Pasta vai cita kurjeru pakalpojumu sniedzēja norādītajām standarta izmaksām.
 5. Atgriežot preci, atceries to iepakot tā, lai precei nevarētu rasties bojājumi transportēšanas laikā.
 6. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Tev ir tiesības preci pārbaudīt un lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei – tik, cik to varētu izdarīt iegādājoties preci veikalā. Tu esi atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanos gadījumā, ja prece izmantota pretēji labai ticībai – pārsniedzot tās īpašību noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.
 7. Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
Atceries! 14 dienu atteikuma tiesību termiņā tiek ieskaitītas arī svētku dienas! Atteikuma tiesību veidlapa